Фирмен уеб сайт - Иносолв - фирмен сайт тип визитка

Иносолв - фирмен сайт тип визитка website screenshot
Иносолв ЕООД - Engineering Life Science Worldwide
Година на изработка: 
2019
Извършени дейности: 

„Иносолв” ЕООД е фирма, с дейност насочена в областта на научните изследвания. По-точно компанията се занимава с екстракцията на активни вещества от растения за медицински и ароматични цели. Компанията предлага няколко различни вида екстракция и е световен доставчик на субстанциите. Фирмата доставя и оборудване за производство в САЩ, Нидерландия, Румъния, Чехия и Великобритания. 

Свържете се с нас